kontakt


Magdalena Adamiak
tel. 81 535 83 63
magdalena.adamiak@aldik.pl
(słodycze, kawa, herbata)

Viktorija Beleckyte
tel. 81 535 83 61
viktorija.beleckyte@aldik.pl
(konfekcja, artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze)

Joanna Czarnacka
tel. 81 535 83 62
joanna.czarnacka@aldik.pl
(nabiał)

Magdalena Grądkowska
tel. 81 535 83 68
magdalena.gradkowska@aldik.pl
(mięso, wędliny)

Anna Krzyżanowska
tel. 81 535 83 70
anna.krzyzanowska@aldik.pl
(koncentraty spożywcze, mrożonki, lody, bakalie)

Magdalena Pękala
tel. 81 535 83 63
magdalena.pekala@aldik.pl

(olej, przetwory zbożowe, przetwory owocowo-warzywne)

Hubert Plaskota
tel. 81 535 83 67
hubert.plaskota@aldik.pl
(garmażerka, przetwory mięsne, ryby, przetwory rybne)

Anna Stachowicz
tel. 81 535 83 64
anna.stachowicz@aldik.pl
(pieczywo, ciasta, warzywa, owoce)

Paweł Ujma
tel. 81 535 83 65
pawel.ujma@aldik.pl
(przekąski słone, soki, napoje, alkohol)

Krzysztof Żołnacz
tel. 81 535 83 66
krzysztof.zolnacz@aldik.pl
(produkty dla dzieci, chemia, kosmetyki, artykuły higieniczne,
farmaceutyki, papierosy, prasa, karma dla zwierząt)

 

ALDIK NOVA Sp. z o.o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363455,
dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000 zł,
NIP 712-32-22-368, REGON 060662898