kontakt


Magdalena Adamiak
tel. 81 535 83 63
magdalena.adamiak@aldik.pl
(słodycze, przekąski słone, kawa, herbata, prasa)

Joanna Czarnacka
tel. 81 535 83 62
joanna.czarnacka@aldik.pl
(nabiał)

Anna Krzyżanowska
tel. 81 535 83 70
anna.krzyzanowska@aldik.pl
(koncentraty spożywcze, mrożonki, lody, bakalie)

Anna Stachowicz
tel. 81 535 83 64
anna.stachowicz@aldik.pl
(olej, przetwory zbożowe, przetwory owocowo-warzywne,
karma dla zwierząt)

Denis Maslov
tel. 81 535 83 61
denis.maslov@aldik.pl
(konfekcja, artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze)

Marcin Mielniczuk
tel. 81 535 83 67
marcin.mielniczuk@aldik.pl
Magdalena Grądkowska
tel. 81 535 83 68
magdalena.gradkowska@aldik.pl
(mięso, przetwory mięsne, wędliny, ryby i przetwory rybne,
garmażerka, pieczywo, ciasta, warzywa, owoce)

Paweł Ujma
tel. 81 535 83 65
pawel.ujma@aldik.pl
(soki, napoje, alkohol)

Krzysztof Żołnacz
tel. 81 535 83 66
krzysztof.zolnacz@aldik.pl
(produkty dla dzieci, chemia, kosmetyki, artykuły higieniczne,
farmaceutyki, papierosy)

 

ALDIK NOVA Sp. z o.o.
al. Kraśnicka 35
20-718 Lublin
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363455,
dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000.000 zł,
NIP 712-32-22-368, REGON 060662898