kontakt


Magdalena Adamiak
tel. 81 446 29 04
magdalena.adamiak@aldik.pl
(nabiał)

Małgorzata Koziełło
tel. 81 446 29 37
malgorzata.koziello@aldik.pl
(ryby i przetwory rybne, garmażerka, słodycze, przekąski słone,
kawa, herbata, prasa)

Anna Krzyżanowska
tel. 81 446 29 36
anna.krzyzanowska@aldik.pl
(koncentraty spożywcze, mrożonki, lody, bakalie)

Anna Stachowicz
tel. 81 444 91 24
anna.stachowicz@aldik.pl
(olej, przetwory zbożowe, przetwory owocowo-warzywne,
karma dla zwierząt)

Denis Maslov
tel. 81 446 29 13
denis.maslov@aldik.pl
(konfekcja, artykuły przemysłowe, artykuły papiernicze)

Marcin Mielniczuk
tel. 81 441 09 01
marcin.mielniczuk@aldik.pl
(mięso, przetwory mięsne, wędliny, pieczywo, ciasta, warzywa, owoce)

Paweł Ujma
tel. 81 446 29 36
pawel.ujma@aldik.pl
(soki, napoje, alkohol)

Krzysztof Żołnacz
tel. 81 446 29 36
krzysztof.zolnacz@aldik.pl
(produkty dla dzieci, chemia, kosmetyki, artykuły higieniczne,
farmaceutyki, papierosy)

 

ALDIK NOVA Sp. z o.o. 
ul. Braci Wieniawskich 5
20-844 Lublin
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363455,
dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 17.000.000 zł,
NIP 712-32-22-368, REGON 060662898