praca

W związku z rozwojem firmy i otwieraniem kolejnych placówek handlowych, sieć supermarketów tworzy nowe miejsca pracy.

Obecnie poszukujemy osób na następujące stanowiska:

miejsce pracy: województwo mazowieckie i podlaskie
miejsce pracy: Lublin
miejsce pracy: Zambrów / Płock / Warszawa / Lublin
miejsce pracy: Zambrów / Płock / Warszawa / Lublin
miejsce pracy: Warszawa
miejsce pracy: Lublin
miejsce pracy: Lublin
miejsce pracy: Lublin
miejsce pracy: Zambrów / Płock / Warszawa
miejsce pracy: Lublin

Osoby zainteresowane pracą na wyżej wymienionych stanowiskach prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Kadr firmy Aldik Nova
lub o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny drogą mailową na adres kadry@aldik.pl bądź listownie na adres:

ALDIK NOVA Sp. z o.o.
ul. Braci Wieniawskich 5
20-844 Lublin

z dopiskiem: KADRY

Prosimy o załączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".